Szanowni Państwo,

21 października 2018 r. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zmobilizowaliśmy w całym kraju wielu bezpartyjnych samorządowców i przedstawicieli ruchów obywatelskich, wśród których są członkowie Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej. Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą o włączenie się do akcji zbierania podpisów poparcia na dwóch listach. Można je pobrać z tej strony, wydrukować i zachęcić do podpisania obu swoich bliskich, przyjaciół, znajomych i wszystkich, którym bliskie są idee upodmiotowienia społeczności lokalnych i ich ochrona przed totalnym upartyjnieniem. Kilka uwag o sposobie zbierania podpisów (z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej):

1)      z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie; formularz wykazu powinien być złożony w oryginale — wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;

2)      imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3)      adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania;

4)      podany został numer ewidencyjny PESEL, brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5)      według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;

6)      obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Im szybciej uporamy się z formalnościami dotyczącymi rejestracji komitetów, tym szybciej ruszymy z kampanią wyborczą. Czekam na wypełnione karty poparcia.

Jerzy Zieliński

 

DRODZY PRZYJACIELE !

Ostatnie 27 lat to okres czasu, w którym udało się przeprowadzić w Polsce wiele pozytywnych zmian. Dotyczyły one wielu sfer funkcjonowania Państwa, zwłaszcza samorządu terytorialnego. Stał się on miejscem tworzenia autentycznych więzi obywatelskich i odpowiedzialności liderów za nasze małe ojczyzny. Zmiany miały jednak również negatywny charakter. Postępujący upadek elit politycznych, upartyjnienie państwa, brak konsekwencji i odpowiedzialności za realizację programów naprawy Państwa spowodowały chaos, polaryzację społeczeństwa, zahamowanie inicjatyw i aktywności obywatelskiej. Kryzys i rozkład instytucji państwowych ma postępujący charakter i nacechowany jest partyjną narracją W tym zakresie  trudno oczekiwać jakichkolwiek pozytywnych efektów. Są to ewidentne porażki okresu transformacji.

Jeżeli Państwo Polskie spełnia gdzieś jeszcze swoją funkcję, to właśnie na poziomie samorządu. Jednak jako samorządowcy a przede wszystkim mieszkańcy naszych społeczności lokalnych nie czujemy, że mamy większy wpływ na jego funkcjonowanie. To na poziomie jednostek samorządowych istnieje jeszcze rzeczywisty kontakt z obywatelem. Ale także i w tej sferze zauważalny jest postępujący, negatywny wpływ partii politycznych. Narastający konflikt prowadzony przez partie polityczne przenoszony jest na poziom rad gmin, powiatów czy województw. Proponowane upartyjnienie organów władz samorządowych poprzez nieprzemyślane  zmiany w ordynacji samorządowej doprowadzą do faktycznego zniszczenia aktywności obywatelskiej i pogłębią podziały na poziomie lokalnym.

 SAMORZĄDOWCY OBUDŹMY SIĘ!  CZAS NA KOLEJNY ETAP ZMIAN!

Musimy przywrócić Państwo nam, mieszkańcom. Musimy wprowadzić zasadę odpowiedzialności do polityki centralnej i instytucji Państwa Polskiego.  Mówimy stop konfliktom partyjnym w naszych społecznościach!

DLATEGO MUSIMY SIĘ ZJEDNOCZYĆ I WSPÓLNIE z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OBYWATELSKIMI PÓJŚĆ DO NAJBLIŻSZYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH POD JEDNYM SZTANDAREM !

 

POSTULUJEMY:

  • decentralizację administracji państwowej i finansów publicznych, żeby pieniądze publiczne i instytucje państwa były bliżej obywatela i lepiej mu służyły.
  • odbiurokratyzowanie instytucji państwowych, zmniejszenie liczby urzędów
    i urzędników.
  • uproszczenie systemu podatkowego, rozsądną kwotę wolną od podatku, aby pomóc najbiedniejszym oraz zmniejszenie opodatkowania pracy
  • wprowadzenie zasady wyborów bezpośrednich na wszystkich szczeblach samorządu. 
    Jesteśmy przekonani,  że podzielacie nasze poglądy i razem przywrócimy Polskę jej obywatelom.

 

Pliki do pobrania:

1. Lista poparcia utworzenia KWW Bezpartyjni Samorządowcy

2. Lista poparcia utworzenia KWW Bezpartyjni 

018589
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprz. tydzien
Ten miesiąc
Poprz. miesią
Razem
55
177
511
17898
1026
878
18589

Your IP: 18.234.88.196
2019-05-25 09:15

szukaj